57 days till the Conference | Contact us

Program - Friday 28 July

8:30 Congress PlenaryProfessor Nieng Yan
9:35 RACI Burrows Award Professor Sally Brooker
10:35 Morning tea 25 Mins
  2 - Coordination Polymers/MOFs 7 - Solid State Chemistry & Nanochemistry 3 - Organometallic Chemistry & Catalysis 5 - Molecular Magnetism 1 - Bioinorganic and Metals in Medicine 8 - Energy Conversion & Storage
11:00 Tapas Maji Takumi Konno Chunming Cui Ming-liang Tong Takahiko Kojima Miho Yamauchi
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30 Jiang-gao Mao Xin Xu Muhammad Hanif
11:35
11:40
11:45 Jubaraj Bikash Baruah Shie-ming Peng Fuwei Li Phimphaka Harding Yusuke Takezawa Sharali Malik
11:50
11:55
12:00 Shinya Takaishi Xuefeng Fu Kosmas Prassides Shin Aoki Jin Gang Liu
12:05
12:10
12:15 Marina Roxburgh Dan Wang
12:20
12:25
12:30 Lunch 60 Mins
  2 - Coordination Polymers/MOFs 7 - Solid State Chemistry & Nanochemistry 3 - Organometallic Chemistry & Catalysis 5 - Molecular Magnetism 1 - Bioinorganic and Metals in Medicine 8 - Energy Conversion & Storage
13:30 Yong Cui Kang Min Ok Pak Hing Leung Hitoshi Miyasaka Anuj Sharma Shigeyuki Masaoka
13:35
13:40
13:45 Cai-Ping Tan
13:50
13:55
14:00   Siu Yee New Hong Yan Richard Mole Sunil Naik
14:05
14:10
14:15 Aloysius Dharma Lawrence Trinidad Kin Shing Chan Elodie Rousset Wenfang Sun Yuichiro Himeda
14:20
14:25
14:30 Jun Zhang Chi Zhang Yuichiro Himeda Yanzhen Zheng Takeshi Matsumoto
14:35
14:40
14:45 Qiaowei Li Ching-wen Chiu David Harding Rebecca Karmis Teppei Yamada
14:50
14:55
15:00 Yusi Deawati
15:05
15:10
15:15 Coffee break 25 Mins
15:40 ACCC PlenaryProfessor Kimoon Kim
16:40 Conference Close
16:50
17:00 Congress PlenaryProfessor Robert Grubbs  Californian Institute of Technology, USA
18:00